Kontakt

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

https://slovakstudies.sk
https://slovakstudies.it

Pavol Demjanič
editor@slovakstudies.sk