Obsah

Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma, 2016, roč. 2, č. 1 – 2

Štúdie

Miloš Marek: Missions of Papal Legates in the Medieval Kingdom of Hungary I . Niccolò Boccassini (1301 – 1302)(7)

Daniela Hrnčiarová: Die Regelung des kirchlichen Asyls in der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert(24)

Ľubomíra Wilšinská: La testimonianza della tradizione bizantino-slava in Slovacchia tratta dall’opera ascetica Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) di Juraj Joannikij Bazilovič OSBM(39)

Erika Maliniaková: Attitude of the Holy See towards the Implementation of the Marriage Law in the Kingdom of Hungary in 1894(48)

Oľga Gavendová: Ladislav Hanus e la dinamica dei valori(60)

Peter Slepčan: Sillabo contro il razzismo di Pio XI e la sua discussione a Bratislava nel 1939(71)

Beáta Katrebová Blehová: Prag – Vatikan – Moskau. Aspekte der tschechoslowakisch-vatikanischen Beziehungen in den Jahren 1962 – 1989 unter Berücksichtigung des sowjetischen Faktors(110)

Peter Jašek: Broadcasting of the Slovak Desk of the Vatican Radio in the Years 1985 – 1988(141)

Materiály/Dokumenty

Martin Homza: Back to the Subject of the Royal Title of Svätopluk I , or Reply to Ján Steinhübel and Other Present and Past AntidicoSvätoplukians(160)

Drahoslav Magdoško: Real Estate of the Dominican Friary of Blessed Virgin Mary in Medieval Košice(187)

Svorad Zavarský: Plus hic invenio, quam promiserat ille. Exploring the Italian Reception of Martinus Szent-Ivany’s Quinquaginta rationes (A Research Report)(207)

Recenzie

Dominik Blanár: Martin Homza et alii: Svätopluk v európskom písomníctve. Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy. Bratislava: PostScriptum, 2013.

Pavol Demjanič: Peter Podolan, Miriam Viršinská: Slovenské dejiny III. 1780 – 1914. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014.

Martin Homza: Emília Hrabovec: Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 – 1989). Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2016.

Marián Gavenda: Emília Hrabovec (ed.): Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 – 2013). Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015.