Redakčná rada

Predsedníčka

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Členovia

prof. P. Miroslav Konštanc Adam OP
PhDr. Eva Frimmová, DrSc.
Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
PhDr. Alena Piatrová, PhD.
Mgr. Marek Púčik, PhD.
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
prof. Dr. Rita Tolomeo
prof. Dr. Massimiliano Valente

Výkonný redaktor

Mgr. Pavol Demjanič, PhD.