Archív

Časopis Slovak Studies započal svoju existenciu už v roku 1961 z iniciatívy Slovenského ústavu v Ríme. Jeho cieľom bolo poskytnúť slovenským vedcom, ktorí sa v dôsledku nepriaznivých pomerov v domovine ocitli vo vyhnanstve v cudzine, priestor na publikovanie výsledkov slovacikálneho výskumu v zahraničí a vytvoriť platformu pre komunikáciu s neslovenským vedeckým svetom. Do roku 2002 vyšlo vďaka úsiliu jeho zakladateľov a pokračovateľov 34 tlačených čísel časopisu a jedno na CD nosiči, po ktorom nastala dlhá odmlka. Časopis Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma vydávaný od roku 2015 už Slovenským historickým ústavom v Ríme ideovo nadväzuje na svojho predchodcu a pokračuje v jeho hlavnom zmysle – prezentovať zahraničnej vedeckej obci výskum slovenských vedcov.

Časopis Slovak Studies: Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma

Po kliknutí na jednotlivé odkazy budú zobrazené obsahy predmetných čísel.

2021, roč. 7, č. 1 – 2
2020, roč. 6, č. 1 – 2
2019, roč. 5, č. 1 – 2
2018, roč. 4, č. 1 – 2
2017, roč. 3, č. 1 – 2
2016, roč. 2, č. 1 – 2
2015, roč. 1, č. 1 – 2

Ročenka Slovak Studies

Po kliknutí na jednotlivé odkazy budú predmetné čísla stiahnuté v celistvosti ako pdf súbory.

1977, roč. 17 – Bibliographica
1967, roč. 7 – Bibliographica

Obe bibliografie boli digitalizované vďaka skriptum.cz.